Categories:

Green Week – Merci!

Och dëst Joer wor d´Greenweek am LTL nees e groussen Erfolleg. Wärend enger Woch hunn d´Schüler hier Projet´en presentéiert, Ausflich ënnerholl an u Workshops deelgeholl, fir de verantwortungsbewossten Ëmgang mat Ressourcen ze erléieren an zu responsabelen Acteuren an der Welt ze ginn. Dëst wier ouni d´Ënnerstëtzung vun eise Partneren net méiglech gewiescht. Den LTL seet Merci:

Dem Äerdscheff,
Der ASTM,
BENU Esch,
der Caritas,
Greenpeace,
Transition Minett Esch: MESA & Facilitec,
dem Ministère de l’environnement, du climat et du developpement durable,
SOS Faim,
der Stad Esch an
YouthforPlanet

Sou wéi de sëllegen Acteuren aus dem LTL, ouni déi d´Ëmsetzung genausou onméiglech gewiescht wier: dem Staff technique, dem Schülercomité, deenen villen engagéierten Proffen an virun allem deenen ville Schüler, déi sech engagéiert un de Projet´en bedeelegt hunn!

#greenweek22