Categories:

Scheckiwwerreechungen

Um grénge Moart, deen d’Enseignant’en aus der Artistique mat der Hëllef vun hire Schüler an dem Biologie-Departement op d’Been gesat kruten, goufen nohalteg Artikelen, déi op de Klassen produzéiert goufen, verkaaft. Insgesamt koumen esou 2300€ zesummen, déi zu gläichen Deeler dem Projet « MOVE » an dem « Nationalen Dag vum Bam » zegutt kommen. Ënnerstëtzt gi soumat Projet’en, an deenen sech déi Jonk fir den Ëmweltschutz engagéieren, sou wéi därer, déi sech em d’Planzen vun Hecken, Beem an wëllen Uebstbeem asetzen.

Mat Hëllef vun der Bourse Majany konnte mer zwee Schecken an Héicht vu jeeweils 1365 Euro iwwerreecht ginn.

Ausserdeem konnt och d’Ekipp vum « LTL Charity GP », d’Mara Pizzoni, d’Melissa Martins, de Rodrigo Afonso, de Mussa Fait an de Rafael Amorim, e Scheck iwwerreechen. Mat hirem Projet an den Don’en, déi si ënner anerem vum ACL kruten, konnten si insgesamt 2647,44 Euro anhuelen. Des Zomm gëtt integral un d’Fondatioun kriibskrank Kanner iwwerwisen.

Mir félicitéieren alle Schüler an allen Enseignant’en, déi sech am Sënn vun der gudder Saach an deenen eenzelnen Projeten engagéiert hunn!

Article précédent
Article suivant