Categories:

Green Week – Projet 2GSO1

Am Kader vun der Greenweek hunn d’Schüler vun der 2GSO1 zesummen mat der « Action Solidarité Tiers Monde » den « Greenweek-Rallye » organsiéiert bei dem aner Klassen konnten matmaachen. Et handelt sech dobäi em e Rallye den sech op verschiddene Statiounen duerch den LTL mam Thema Nohaltegkeet an de Beräicher Kleeder, Transport, Iessen, Bréifboite-Firmen, Owfall, an eisem digitalen Fangerowdrock beschäftegt huet. Als Owschluss vun dem Projet hunn si selwer um ConsciousCityWalk duerch Esch/Uelzecht deelgeholl an dobai eng Hellewull un lokalen Initialtiven kennegeléiert déi zu Esch schon am Beräich Emwelt an Nohaltegkeet emgesat.