4GSO1 – Atelier Democracity

Am Kader vu #mengchamber, organiséiert vum ZPB, waren d’Schüler vun der 4GSO1 an der Stad fir den Democracity Atelier. Si hun hir eege Partei gegrënnt an ausgeschafft,  duerno hate si ë Gespréich mat 2 Deputéierten an zum Schluss hu si d‘salle plénière vum Parlament besicht.