Categories:

DemocraCity (3GSO4)

Am Kader vu MengChamber, organiséiert vum Zentrum fir politesch Bildung (ZPB) waren d’Schüler vun der 3GSO4 an der Stad fir den Atelier DemocraCity. Si hun hir eege Partei gegrënnt a politesch Prioritéiten ausgeschafft. Duerno hate sie e Gespréich mat den Députéierten Cécile Hemmen a Léon Gloden a konnten och nach bei enger Plenarsëtzung vum Parlament nokucken.