Ausstellung EU4YOU(TH)

Als Introduktioun zur Demokratie Woch, déi vum 23. – 27. Oktober stattfënnt, huet den LTL (EU Ambassador School) d’Ausstellung EU4YOU(TH) organiséiert. Fir d’Inauguratioun, den 09. Oktober, wuaren ënnert anerem d’ Madamm Calteux (europäesch Commissioun) an den Här Goerens ( Europa Députéierten ) zu Gaascht am Lycée. D’Schüler konnten den Témoignage vun der Junior Ambassadrice lauschteren an den Gäscht hir perséinlech Froen stellen. Am Anhang gouf nach déi VR-Experienz Pollinator Park ugebueden wou d’Schüler kritesch mam Thema « Ëmwelt » konnten a Kontakt kommen.