Categories:

Bilan Wantermaart 2022 (ONGD-Fnel)

Am Kader vum Wantermaart hu mer dëst Joer eng rekordverdächteg Somm zesummekritt. Dës konnte mer dank der Bourse Majany erhéigen. De ganze Bénéfice ass a gläiche Stécker zu Gonschten vun « Young needs asbl » an der ONGD-Fnel opgedeelt ginn. Young needs ennerstëtzt déi Jonk hei zu Letzebuerg déi aus iergentengem Grond duerch de Raster falen fir vun enger anerer Associatioun déi Hëllef ze kréien déi si brauchen. An d’ONGD-Fnel ënnerstëtzt entre autre de Projet SAATH am Nepal déi sech fir d’Edukatioun vu benodeelegte Fraen dohannen asetzt. Zwee Membres Fondateurs vu SAATH waren och bei eis an der Schoul fir eis d’nepalesesch Kultur an hiere Projet méi no ze brengen. Ganz décke merci u jidereen de beim Wantermaart an iergentenger Form gehollef huet oder eis finanziell ënnerstëtzt huet.