2t Platz um Axxess Cross vun der Lasel

De leschten Donnersten huet de Filmon Tareke aus der 4TPCMF um Axxess Cross vun der Lasel déi 2ten Platz kritt. Mir gratuléieren him fir dës Leeschtung.