LASEL Ronderem de Séi

Mat 835 aaneren Schüler, sinn d’Schüler fir hier 7km LASEL-Laafcourse « Ronderem dë Séi » gestart. Mat vill guddem Wieder hu si och puer ganz gudd Resultater erzielt. Sou zum Beispill den Aidan Philippi, deen a senger Alternkategorie op déi 7. Plaatz komm ass. Och all déi aaner Schüler sinn immens gudd gelaaf an sinn alleguer am Ziel ukomm. Wann dir hier Resultater méi am Detail kucken wellt, kennt dir hei op den Link klicken : https://www.lasel.lu/cal/cal2324t3/resul_SEI_2024.pdf