Projet 4GSO1

D‘Schüler vun der 4GSO1 hun am Kader vun den COUAO Suen gesammelt a konnten Haut hieren Don iwwer 786€ der Association „En Häerz fir kriibskrank Kanner Asbl“ iwwerreechen. Hinnen e grousse Merci!

Article précédent
Article suivant