Visite guidée vum Grand Théâtre an der Stad Lëtzebuerg

Am Kader vum franséische  Programme, huet d'4eM2 mat der Mme Gilson an der Mme Winckel eng Visite guidée vum Grand Théâtre an der Stad Lëtzebuerg gemaach. D'Schüler hu flott Impressiounen iwwer d'Geschicht, d'Architektur, d'Programmatioun an d'Bühnentechnik konnte sammelen.