Categories:

LTL GREENWEEK – Projet d’éducation artistique

Am Kader vun eiser “Green Week” am LTL hu verschidde Klassen an der Éducation artistique zesummen un engem grousse Projet geschafft. D’Iddi war d’Nohaltegkeet an d’Erhale vun der Natur an de Virdergrond ze setzen. An deem Sënn ass och zum groussen Deel mat récuperéierten Materialien geschafft ginn, déi durch dëse Projet nei verwert goufen.

E grousse Merci u folgend Klassen fir d’Matmaachen :
7G03, 7G04, 7G06, 7G07
6C1, 6G06, 6G07, 6PF
5C1, 5G03, 5G05, 5G06, 4GS04
CLIJA