Message vum TICE: Chantier CR170 – Esch – Schifflange

Vum 9. Mäi 22:00 Auer bis 25. Mäi 06:00 Auer ass den CR170 (Schëfflenger Weieren) tëschent Esch an Schëffleng gespaart.

Doduercher kann d’Schülerlinn 817 Rumelange Intermoselle d’Arrêt’en

  • Schifflange, Cité Benn (Retour)
  • Schifflange, Cité Emile Mayrisch (Aller + Retour) an
  • Schifflange, Nelly Stein (Aller + Retour)

net bedéngen.

D’Schüler vu Schëffleng sollen d’Arrêt’en:

  • Schifflange, Huele Wee an
  • Schifflange, Millchen

benotzen, fir Mueres an d’Schoul ze kommen.